Vintervejvejr – brug glatførestationer og RSI-software til målrettet glatførebekæmpelse og udnyt jeres ressourcer optimalt

Flere glatførestationer lokalt, kombineret med softwareløsningen RSI – Road Status Information – for dynamisk at monitorere glatføresituationen og gøre glatførebekæmpelsen mere målrettet i hele jeres område.
Vi leverer glatføresensorer og er leverancepartner til vores ejer Klimator AB på IT-løsningen ”Road Status Information” (RSI) i Danmark. Klimator er en svensk virksomhed, som er eksperter i vejklimatologi, og som siden 1999 har leveret vejvejrsprognoser gennem en moden og forfinet model i RSI. Med kombinationen af vores glatførestationer og RSI-systemet kan vi tilbyde jer et bedre grundlag for jeres udkald til glatførebekæmpelse.

Prøv en analyse som viser, hvordan din kommune kan spare penge, saltforbrug og reducere miljøpåvirkningen ved hjælp af Klimators løsninger til optimeret vintertjeneste.
Start Analysen

Se vores glatførestationer

Med vores glatførestationer har du mulighed for at måle dine veje og optimere din vinterbekæmpelse.
Lær mere her

Hvad er RSI?

Road Status Information (RSI) er en software as a service-løsning, som tilgås via internettet i en browser. Der skal således ikke installeres noget software, for at I kan komme i gang med at bruge løsningen.
Systemet giver jer overblik over vintervejvejret gennem adgang til data fra målestationer langs veje og cykelstier samt parkeringspladser og lignende.

Hvilke målestationer kan vi bruge med RSI?

RSI-systemet kan læse data fra både eksisterende målestationer og fra Klimators glatførestationer, ligesom det er muligt at bruge andre input som fx isbilmålinger, data fra opkoblede flådebiler mv.

Hvordan sammensættes vores overblik i RSI?

Måledataene fra glatførestationerne bearbejdes sammen med vejrmodeller, topografi og skyggeforhold m.m. og relateres til vejstrækninger ned til 25 meter. Således kan vejrsituationen lige nu og i nærmeste fremtid ses gennem prognoser i forskellige temaer på kortlag i systemet.

Hvad gør glatførestationer og RSI for vintertjenesten?

Ved at anvende Klimators glatførestationer kombineret med RSI får I et moderne og datadrevent grundlag for jeres vintertjeneste, hvor en konstant overvågning af glatføresituationen i jeres specifikke områder kan sikre en optimal udnyttelse af både mandskab, materiel og glatføremidler i vintertjenesten.
  • Overvågning i overblik og detaljer
  • Undgå unødvendige udkald
  • Få bedre responstider på glatføresituationer
  • Spar salt og andre midler til glatførebekæmpelse
  • Skab sikrere veje helt lokalt

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187