Smart vanding

Få endnu mere ud af sensordata ved at lade sensoren fortælle, hvornår der skal vandes.
 • Giv træerne de bedste vilkår med rettidig vanding og vandmængde
 • Udnyt automatisk udregning af vandingsbehov
 • Optimer tids- og ressourceforbrug via opgavestyring med sensordata i fx Sweco DriftWeb
Med vores sensorer og IoT-platform får du et stærkt datagrundlag. Så er det nemmere at tage bedre beslutninger baseret på fakta. Med sensordata har du en vigtig kilde, som kan være med til at effektivisere dine omkostninger.
Kontakt os

Hvordan kommer du i gang?

Det er nemt at komme i gang med at udnytte fordelene ved Smart vanding. Du kan tage et trin ad gangen i takt med, at du og din organisation er klar til det.

Smart vanding trin 1 – basis

 • Udvælg et antal træer, du ønsker at passe via Smart vanding
 • Bestil det ønskede antal sensorer, der kan repræsentere 1 eller flere træer med samme vækstforhold
 • Få introduktion til IoT-platformen med kort og rapporter m.v.
 • Lad sensoren køre et stykke tid, så der indsamles præcise data for den enkelte placering
 • Indstil alarmer for det minimale fugtighedsniveau
 • Udfør vanding, når du får en e-mail eller SMS

Smart vanding trin 2 – integration til drifts- og opgavestyring

 • Bestil tilkobling af integration til Sweco DriftWeb eller andet driftssystem
 • Tilpas din opgavestyring, så den udnytter sensordata
 • Udfør vanding, når du modtager en opgave, som nu er baseret på sensordata
Ønsker du integrationen til Sweco DriftWeb eller andre driftssystemer, skal du blot kontakte os. Så tager vi os af processen, indtil du kan se dine sensordata.

Hvor kan du bruge Smart vanding?

Der er mange muligheder for at udnytte fordelene ved Smart vanding. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Her er nogle eksempler:
 • Nyplantninger: fx gågader, parker, alléer, langs veje, juletræer osv.
 • Tørkefølsomme områder: fx krukker, kar, kummer, rundkørsler eller andet med faste sider/underlag
 • Lange afstande: fx by- eller parktræer, som er placeret langt fra din daglige lokation
 • Krav til tørhed: fx om et mountainbikespor eller sti er tørre nok til at anvende
Vil du vide mere og have en præsentation af konceptet?
Kontakt os

Flere informationer

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187