Brønde og bygværksensor

Vandstandssensorer i brønde og kloakoverløbskonstruktioner giver dig online viden om vandniveauer i modtageren, så du kan handle hurtigt og i tide

Hvis du har brug for at måle vandniveauer i afløb eller overløb, har vi løsningen, der leverer online data 24/7.

Ultralydssensoren fås med en af ​​de to nedenstående installationstyper:

 • Under brønddækninger er sensoren installeret på en speciel 3-gren holder installeret under brønddækslet, hvor den registrerer vand i afløbet og registrerer overfald, fremmedvand og tilstopninger;
 • Direkte på strukturer registrerer sensoren ovenfra og ned til vandoverfladen. Sensoren giver alarmmeddelelser ved kritiske vandniveauer og kan dokumentere vandniveauer uden behov for manuel inspektion.

Vandstandssensor i brønde og kloakoverløbskonstruktioner kan placeres i alle miljøer uanset vejr- og / eller vindforhold.


Vores kunde bruger vandstandssensoren som erstatning for manuel vandstandsaflæsning, manuel inspektion af ukrudtsrist og overfaldsrist og afløbsinspektion.

Det giver dig og dine kolleger følgende online muligheder:

 • For at se den aktuelle vandstand og vandstandstendenser for den valgte sensor;
 • At beregne modtagerens kapacitet til at se, om den er egnet til nedbør og vandmængder, der dræner til et område;
 • For at overvåge, om overfaldsristen er dækket af ukrudt, og om rengøring er påkrævet;
 • At dokumentere handling under kraftig regn og forsikringssager, da alle data er gemt og kan søges.

Ultralydssensor med regnmåler

Hvis du har brug for at kombinere nedbørsmålinger med brønd- og struktursensoren, tilbyder vi også en kombineret løsning.

Løsning udviklet i Danmark

Ultralydssensoren er udviklet og samlet i Danmark ved hjælp af proprietær hardware og standardkomponenter.

Overkommelig

Målet med at udvikle vores egne sensorer er at kunne tilbyde dig en pålidelig, let tilgængelig og overkommelig sensorløsning tilpasset det danske klima, der leverer værdifulde og gyldige data hvert 15. minut 24/7. Deres lave omkostningspris tillader flere registreringssteder, der muliggør finmasket overvågning af vandforsyninger til vandveje og reservoirer. Dette giver det bedst mulige grundlag for målrettet handling i forhold til eksisterende behov.

Pris per stk:

Fra DKK 4998
Herunder det første års abonnement.

Hvem bruger vandstandssensoren? Hvad er deres applikationer?

Ultralydssensorerne er meget udbredt i kommuner og forsyningsselskaber i Danmark og er en af ​​flere Smart City-løsninger.

Eksempler på kundeapplikationer:

Eksempler på kundeapplikationer:

 • At erstatte aktuelle reaktionsopgaver og overvåge moderne it og digital overvågning ved hjælp af en pc;
 • At handle pro-aktivt og reducere mængden af ​​rush-arbejde;
 • At dokumentere overløb og blokeringer
 • For at få alarmer ved tilbagesvaling og sikkerhedskopiering af vand;
 • At dokumentere, hvorfor oversvømmelser sandsynligvis vil ske i kryds;
 • At måle, om foranstaltninger vil løse problemer med bagvand i modtageren;
 • At reducere gener for mennesker i områder, der er ramt af uønsket vand;
 • At dokumentere kapacitet, overløb og handling i forsikringssager.

Brugt teknik - sensoren:

 • Har som "nulmåling" de første 25 cm fra enheden, men derefter fungerer sensoren i op til 5 m;
 • Optagelsesspændvidde med en tolerance på +/- 1 cm;
 • Fås med højdemåling;
 • Fås med regnvandssensor;
 • Kan monteres på betonoverflader, trærammer, under fremspring og under brøndbeklædninger osv .;
 • Godkendt til brug i ferskvand og saltvand og i ætsende miljøer;
 • Lokale undersøgelser er nødvendige for at sikre god datadækning, når de installeres under brønddækninger.

Læs også om

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187