Digital regnsensor

Digital regnsensor giver online viden om nedbør

Hvis du har brug for at kende nedbør, har vi løsningen, der leverer online data 24/7.

Vores digitale regnsensor er tilgængelig individuelt eller kombineret med vores andre sensorer.

 • Regnsensor: Giver nedbørsmålinger hele året og viden om nuværende og historisk nedbør;
 • Regnsensor kombineret med digital skalapost: Giver nedbørsmålinger gennem året og viden om nuværende og historisk nedbør kombineret med lokale vandniveauer;
 • Regnsensor kombineret med iskold vejstation: Giver nedbørsmålinger hele året og viden om nuværende og historisk nedbør kombineret med lokale vejtemperaturer;

Regnsensoren kan placeres i alle miljøer uanset vejr- og / eller vindforhold, forudsat at afstanden til det nærmeste træ er mindst 10 m for at forhindre tilstopning af regnspanden.

Regnsensor kombineret med andre sensorer

Hvis du har brug for at kombinere nedbørssensorer med andre sensorer fra HedeDanmark, tilbyder vi også en kombineret løsning.

Løsning udviklet i Danmark

Regnsensoren er udviklet og samlet i Danmark ved hjælp af proprietær hardware og standardkomponenter.

Overkommelig

Målet med at udvikle vores egne sensorer er at kunne tilbyde en pålidelig, let tilgængelig og overkommelig sensorløsning tilpasset det danske klima, der leverer værdifulde og gyldige data hvert 15. minut 24/7. Deres lave omkostningspris tillader flere registreringssteder, der muliggør finmasket overvågning af vandforsyninger til vandveje og reservoirer. Dette giver det bedst mulige grundlag for målrettet handling i forhold til eksisterende behov.

Pris per stk:

Fra 4.998 kr.
Inklusiv første års abonnement.

Hvem bruger regnsensorer? Hvad er deres applikationer?

Regnsensorer bruges i vid udstrækning i kommuner og forsyningsselskaber i Danmark og er en af ​​flere Smart City-løsninger.

Eksempler på kundeapplikationer:

Regnsensor

 • At kende mængden af ​​regnvand, der kommer ind i afløb og kloakker;
 • At angive, om skovveje er anvendelige til tungt udstyr;
 • For at overvåge lokal nedbør
 • At vurdere nedbørspåvirkningen på floder, vandløb, regnvand og overfaldsbassiner
 • At give viden om nedbør, der kræves inden oversvømmelse af vådområder og lavtliggende områder.

Regnsensor kombineret med digital skala

 • Giver viden om forholdet mellem nedbør og stigende vand i vandløb.

Regnsensor kombineret med iskold vejstation

 • Giver viden om, hvorvidt vejen er våd og derfor kan blive glat, når temperaturen falder;
 • Nedbør indvirkning på dræning til regnvand gitter / linjer.

Brugt teknik - sensoren:

 • Leverer nedbørsmålinger i trin på 0,2 mm som et digitalt NO / NC-signal;
 • Nøjagtighed på +/- 2%;
 • Tragtåbning 200cm2;
 • Fremstillet i støbt termoplast, kaldet ASA;
 • ASA er ekstremt modstandsdygtig over for UV-stråling fra solen og er frysesikker og varmebestandig.
 • Leveres med en stolpe, så regnsensoren er placeret i en højde på 2 m;
 • Fås kombineret med vores andre sensorer.

Læs også om

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187