Diskrete persontællere giver viden om borgeres brug samt behov for vedligehold og renovation

Uanset om der er tale om skove, parker, shelterpladser, løbe- eller mountainbike-ruter, er det gavnligt at kende besøgstallet. Både for at kunne fremhæve arealernes brug, men også for at sikre, at vedligeholdelsesindsatsen er korrekt afstemt.
Kontakt os nu
Vores persontællersensorer kan snildt opsættes rundt om i vores grønne arealer uden at genere hverken mennesker eller dyr. Persontælleren kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold.
Vores kunder anvender persontællersensoren til at få viden om besøgsmønstret i løbet af året samt for bedre at kunne skønne mængderne af affald og tilpasse indsatsen samt sikre vedligehold i perioder med høj og lav aktivitet på arealet.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunne tilbyde en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der er tilpasset det danske klima og leverer værdifulde valide data.

For persontælleren har vi fundet et rigtigt godt alternativ, som leverer målinger hver time for hvert 10. minut 24/7.

Den lave anskaffelsespris giver mulighed for at have flere målepunkter med mulighed for en finmasket overvågning af stier, skove, cykelruter, parker og kulturattraktioner.

Få succes med dit IoT-projekt

For at få succes med sit IoT-projekt er det ikke nok, at teknikken spiller og data kommer ind.

Værdien opstår først når data bliver brugt. Selvom det lyder indlysende, er det vores erfaring, at det er her - i den organisatoriske implementering - at IoT-projekter nemt kan skrante.

Derfor følger der sammen med vores IoT-sensorer altid en projektleder, som har erfaring med at stille de rigtige spørgsmål og som hjælper jer med både implementerings- og dokumentationsarbejdet.

På den måde undgår du at spilde ressourcer, tid og penge, fordi vores projektleder leder jer udenom faldgruberne og ved, hvad I skal være opmærksomme på i implementeringen og brugen af sensorerne og data.

Det sikrer, at du får den ønskede værdi hjem, samtidig med, at du sparer arbejdstid og ressourcer, fordi vores projektleder arbejder aktivt med på opgaven.
Læs mere om, alle de ydelser som følger med vores sensorer

Hvem bruger persontællere? Hvad bruges de til?

Persontællere anvendes bredt i landets kommuner og skove samt ved kulturattraktioner og forlystelsesområder og indgår som en af flere Smart City-løsninger.

Vores kunder tæller desuden Naturstyrelsen, nationalparker og forskningsbaserede studier fra universiteter i Danmark.

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

 • Opnå viden om, hvilke perioder af året, der har høj aktivitet og tilhørende stort behov for renovering
 • Opnå viden om, hvilke ruter, der ofte bliver benyttet, for at sikre disse bedst muligt
 • Opnå viden om, hvilke arealer, der sjældent udnyttes, og enten fremhæve disse gennem markedsføring eller nedlægge dem og optimere budgetterne ved fokus på andre arealer
 • Til at være på forkant og nedbringe antal hasteopgaver
 • Dokumentation af, hvilke nye friluftstilbud, borgerne benytter
 • Måling af, om tiltag løser problemer med manglende aktivitet – eller for høj aktivitet

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

 • Diskret sort enhed med information på selve sensoren
 • Kan leveres med monterings- og beskyttelsescover, som illustreret på billedet ovenfor
 • Måler 8x8 cm og kan placeres på piktogrampæle eller andre opsatser afhængig af behov
 • Måler gående, løbende, cyklister og ridende op til en hastighed på ca. 15 km/t
 • Måler op til 2,0 meter fra sensor og ind over fx stier, indgange eller lign.
 • Sender data direkte op i skyen, ingen manuel aflæsning

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187