Jordfugtighedssensor giver dig online viden om tilgængeligt vand i jorden omkring dine blomster og træer, så du kan handle hurtigt og rettidigt

Uanset om du har behov for måling af tilgængelige vandmængder for blomsterkasser, grøn vækst i rundkørsler eller træer i byzone såvel som på landet, så har vi løsningen, der leverer data online 24/7.
Jordfugtighedssensoren leverer målinger af mængderne af vand, der er til rådighed ved planter, blomster og træers rodnet, og omdanner denne information til en arbejdsopgave, så du sikrer at vande korrekt ud fra de lokale behov – om det er en tør eller våd sæson.
Jordfugtighedssensoren kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold samt i vandingsposer, befæstede og åbne arealer.
Vores kunder anvender jordfugtighedssensoren som erstatning for de fastlagte årshjul med vanding hver 6. uge, eller når driftspersonalet vurderer, at nu skal vi til at vande igen. Det giver brugeren mulighed for rettidigt og online at kunne se den aktuelle tilgængelige mængde af vand i lokalområdet – eller helt overlade overvågningen til systemet, der derved selv opretter udkaldsopgaver til driften. Ved at lade systemet operere automatisk sikrer man færre udtørrede eller overvandede, grønne arealer og mindre nyplantning.

Jordfugtighedssensor i stedet for regnmåler

Sensoren registrerer tilgængeligt vand i jordens dybde, hvor rodnettet er placeret, og kan derved informere om, hvorvidt vandet er defileret ned i jorden eller har afvandet på jordskorpen.
Læs mere om vores regnvandsmåler

Dansk udviklet løsning

Jordfugtighedssensoren er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunne tilbyde en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der er tilpasset det danske klima og leverer værdifulde valide data. For persontælleren har vi fundet et rigtigt godt alternativ, som leverer målinger hver time for hvert 10. minut 24/7. Den lave anskaffelsespris giver mulighed for at have flere målepunkter med mulighed for en finmasket overvågning af stier, skove, cykelruter, parker og kulturattraktioner. Således opnås det bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold til behov.

Pris pr. enhed:

Fra 2.998,00 kr.​
Inklusiv første års abonnement.

Kom godt i gang - vælg en pakkeløsning

Vi har sammensat tre pakkeløsninger, så I kan vælge præcis den pakke, der passer til jeres behov og ønsker. Sammen kan vi sikre, at I får succes med jeres IoT-løsning.
Se pakkerne

Hvem bruger jordfugtighedssensorer? Hvad bruges de til?

Jordfugtighedssensorer anvendes bredt i kommuner og af gartnere landet over og indgår som en af flere Smart City-løsninger.

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

 • Sikre korrekt mængde udledt vand for at udnytte ressourcer bedst muligt
 • Sikre, at væksten ikke tager skade af over- eller undervanding – under hensyntagen til, om det er en tør eller våd sæson
 • Erstatter eksisterende manuelle arbejdsgange med moderne IT og digital overvågning via pc
 • Til at være på forkant og nedbringe antal hasteopgaver
 • Få alarmer om lav vandindhold, inden træer og buske tager skade af vandmangel
 • Dokumentation af, hvor der sandsynligvis er brug for mere eller mindre indsatser fremadrettet
 • Nedbringelse af følgegener hos borgere i områder, der oplever øget behov for nyplantning

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

 • Selve sensoren kan placeres ved vandingspose, opbindingspæle eller lignende
 • Der løber en 1 meter lang ledning fra selve enheden til sensoren
 • Monteres nemt og kan efterfølgende flyttes, når området er tilpasset eller retableret
 • Leveres standard i miljøer med både åbne arealer og befæstning/anlæg
 • IP 67 godkendt, men kan ikke placeres inde i selve vandingsposen
 • Godkendt til brug i ler-, grus-, muldjord mfl.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187