Jordfugtighedssensor giver dig online viden om tilgængeligt vand i jorden omkring dine blomster og træer, så du kan handle hurtigt og rettidigt

Uanset om du har behov for måling af tilgængelige vandmængder for blomsterkasser, grøn vækst i rundkørsler eller træer i byzone såvel som på landet, så har vi løsningen, der leverer data online 24/7.
Jordfugtighedssensoren leverer målinger af mængderne af vand, der er til rådighed ved planter, blomster og træers rodnet, og omdanner denne information til en arbejdsopgave, så du sikrer at vande korrekt ud fra de lokale behov – om det er en tør eller våd sæson.
Jordfugtighedssensoren kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold samt i vandingsposer, befæstede og åbne arealer.
Vores kunder anvender jordfugtighedssensoren som erstatning for de fastlagte årshjul med vanding hver 6. uge, eller når driftspersonalet vurderer, at nu skal vi til at vande igen. Det giver brugeren mulighed for rettidigt og online at kunne se den aktuelle tilgængelige mængde af vand i lokalområdet – eller helt overlade overvågningen til systemet, der derved selv opretter udkaldsopgaver til driften. Ved at lade systemet operere automatisk sikrer man færre udtørrede eller overvandede, grønne arealer og mindre nyplantning.

Jordfugtighedssensor i stedet for regnmåler

Sensoren registrerer tilgængeligt vand i jordens dybde, hvor rodnettet er placeret, og kan derved informere om, hvorvidt vandet er defileret ned i jorden eller har afvandet på jordskorpen.
Læs mere om vores regnvandsmåler

Dansk udviklet løsning

Jordfugtighedssensoren er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunnetilbyde dig en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der ertilpasset det danske klima og leverer værdifulde, valide data hvert 15. minut 24/7.

Den lave anskaffelsespris giver mulighed for, at du kan have fleremålepunkter med en finmasket overvågning af beplantninger.

Således opnås det bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold til behov.

Kom godt i gang - vælg en pakkeløsning

For at få succes med sit IoT-projekt er det ikke nok, at teknikken spiller og data kommer ind.

Værdien opstår først når data bliver brugt. Selvom det lyder indlysende, er det vores erfaring, at det er her - i den organisatoriske implementering - at IoT-projekter nemt kan skrante.

Derfor følger der sammen med vores IoT-sensorer altid en projektleder, som har erfaring med at stille de rigtige spørgsmål og som hjælper jer med både implementerings- og dokumentationsarbejdet.

På den måde undgår du at spilde ressourcer, tid og penge, fordi vores projektleder leder jer udenom faldgruberne og ved, hvad I skal være opmærksomme på i implementeringen og brugen af sensorerne og data.

Det sikrer, at du får den ønskede værdi hjem, samtidig med, at du sparer arbejdstid og ressourcer, fordi vores projektleder arbejder aktivt med på opgaven.
Læs mere om alle de ydelser, som følger med vores sensorer

Hvem bruger jordfugtighedssensorer? Hvad bruges de til?

Jordfugtighedssensorer anvendes bredt i kommuner og af gartnere landet over og indgår som en af flere Smart City-løsninger.
Læs også om Smart vanding

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

 • Sikre korrekt mængde udledt vand for at udnytte ressourcer bedst muligt
 • Sikre, at væksten ikke tager skade af over- eller undervanding – under hensyntagen til, om det er en tør eller våd sæson
 • Erstatter eksisterende manuelle arbejdsgange med moderne IT og digital overvågning via pc
 • Til at være på forkant og nedbringe antal hasteopgaver
 • Få alarmer om lav vandindhold, inden træer og buske tager skade af vandmangel
 • Dokumentation af, hvor der sandsynligvis er brug for mere eller mindre indsatser fremadrettet
 • Nedbringelse af følgegener hos borgere i områder, der oplever øget behov for nyplantning

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

 • Selve sensoren kan placeres ved vandingspose, opbindingspæle eller lignende
 • Der løber en 1 meter lang ledning fra selve enheden til sensoren
 • Monteres nemt og kan efterfølgende flyttes, når området er tilpasset eller retableret
 • Leveres standard i miljøer med både åbne arealer og befæstning/anlæg
 • IP 67 godkendt, men kan ikke placeres inde i selve vandingsposen
 • Godkendt til brug i ler-, grus-, muldjord mfl.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187