Grundvandmålere giver dig online viden om grundvandets højde ogfluktuering, så du får et nutidigt overblik over grundvandes udvikling

Uanset om du har behov for måling af grundvand dag eller nat, så er løsningen her, der leverer data online 24/7.
Kontakt os nu

Klimators Grundvandsmåler leveres med en:

  • Tryksensor: Som måler væskesøjlehøjde i boringen. Den levers som standart med 21 meter ledning, men kan specialbestilles i alle længder.
Grundvandmåleren kan placeres under dæksler og nede i boringer, så de er skærmet forhærværk m.m.

Grundvandsmålere giver dig et indblik i grundvandets bevægelse med 30 minutter mellem hvert målepunkt. Det giver mulighed for at se småfluktualtioner over tid som man eller sikke ville fange.

Dansk udviklet løsning

Grundvandsmåleren er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisvenlig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunne tilbyde dig en pålidelig, let tilgængelig og prisvenlig sensorløsning, der er tilpasset det danske klima. Grundvandssensoren måler hvert 30. minut 24/7 - og sender som standad data hver 8. time. Sendeintervallet kan dog gøres både kortere og længere - alt efter dit behov.

Den lave anskaffelsespris giver mulighed for, at du kan have flere målepunkter med en finmasket overvågning af dine grundvandsboringer.

Således opnås det bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold tilbehov. Vores kunder anvender digitale grundvandsmålinger som erstatning for analog aflæsning af grundvandetsfluktuationer.

Det giver dig mulighed for online at kunne se den aktuellevandstand samt udviklingen i vandstanden i dine målepunkter.

Få succes med dit IoT-projekt

For at få succes med sit IoT-projekt er det ikke nok, at teknikken spiller og data kommer ind.

Værdien opstår først når data bliver brugt. Selvom det lyder indlysende, er det vores erfaring, at det er her - i den organisatoriske implementering - at IoT-projekter nemt kan skrante.

Derfor følger der sammen med vores IoT-sensorer altid en projektleder, som har erfaring med at stille de rigtige spørgsmål og som hjælper jer med både implementerings- og dokumentationsarbejdet.

På den måde undgår du at spilde ressourcer, tid og penge, fordi vores projektleder leder jer udenom faldgruberne og ved, hvad I skal være opmærksomme på i implementeringen og brugen af sensorerne og data.

Det sikrer, at du får den ønskede værdi hjem, samtidig med, at du sparer arbejdstid og ressourcer, fordi vores projektleder arbejder aktivt med på opgaven.
Læs mere om alle de ydelser, som følger med vores sensorer

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

  • Standart kabellængde er 21 meter. Kan specialbestilles i andre længder
  • Målespænd 10 meter med en tolerance på +/- 1 cm
  • Kan leveres med koteindmåling
  • Måler, som standart hvert 30 minut. Kan ændres, så den opfylder dine specifikke ønsker
  • Data sendes, hver 8. time - kan dog tilpasses i begge retninger efter dine behov
  • Grundvandsmåleren har intern hukommelse på 150 dages data
  • Godkendt til brug i fersk- og saltvand

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187