Glatførestationer giver dig online viden om vejens tilstand, så du kan handle hurtigt og rettidigt

Med vores glatførestationer har du mulighed for at måle dine veje og optimere din vinterbekæmpelse.
Kontakt os nu

Hvad er glatførestationer?

Vores glatførestationer måler luftfugtighed, lufttemperatur og vejtemperatur. De er batteridrevne, men sender over et såkaldt 0G netværk med små datapakker, der forlænger batterilevetiden til flere år på en station.

Hvordan monteres glatførestationen?

Glatførestationen kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold, eller om det er på landet eller i byen.
Stationerne sættes op ved kanten af vejen, cykelstien, parkeringspladsen eller lignende, og der fræses en rille i belægningen, hvor temperaturføleren installeres, hvorefter rillen dækkes med behørig fugemasse, der passer til materialet.

Hvordan foregår overvågningen af glatføresituationen?

Glatførestationen leverer data hvert 15. minut, så jeres glatføreansvarlige altid har aktuelle data for glatføresituationen på præcis det sted, hvor stationen er monteret. Dataene tilgås nemt fra en browserbaseret platform designet til formålet, og hvor det er muligt at sætte alarmer og få beskeder, når selvvalgte måleværdier opnås ved stationerne. Data kan også sendes over i RSI-løsningen, hvor dataene kan relateres til de veje og steder, hvor I skal udføre glatførebekæmpelse.

Glatførestation med regnvandsmåler

Ved behov for at måle nedbør i kombination med glatførestationen leverer vi også en kombineret løsning. Lokale regnmængder kan give værdifulde input til vurdering eller beregning af mængden af restsalt.
Læs mere om vores regnvandsmåler

Dansk udviklet løsning

Glatførestationen er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunne tilbyde dig en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der er tilpasset det danske klima og leverer værdifulde, valide data hvert 15. minut 24/7.

Den lave anskaffelsespris giver mulighed for, at du kan have flere målepunkter med mulighed for en finmasket overvågning af klasse 1, 2, 3, veje, parkeringsarealer, gågader, cykelstier samt øvrige arealer.

Således opnås det bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold til behov.

Få succes med dit IoT-projekt

For at få succes med sit IoT-projekt er det ikke nok, at teknikken spiller og data kommer ind.

Værdien opstår først når data bliver brugt. Selvom det lyder indlysende, er det vores erfaring, at det er her - i den organisatoriske implementering - at IoT-projekter nemt kan skrante.

Derfor følger der sammen med vores IoT-sensorer altid en projektleder, som har erfaring med at stille de rigtige spørgsmål og som hjælper jer med både implementerings- og dokumentationsarbejdet.

På den måde undgår du at spilde ressourcer, tid og penge, fordi vores projektleder leder jer udenom faldgruberne og ved, hvad I skal være opmærksomme på i implementeringen og brugen af sensorerne og data.

Det sikrer, at du får den ønskede værdi hjem, samtidig med, at du sparer arbejdstid og ressourcer, fordi vores projektleder arbejder aktivt med på opgaven.
Læs mere om alle de ydelser, som følger med vores sensorer

Hvem bruger glatførestationer? Hvad bruges de til?

Glatførestationerne anvendes bredt i kommuner, detailhandlen, boligforeninger samt forsyningsselskaber landet over og indgår som en af flere Smart City-løsninger.

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

 • At supplere eksisterende målestationer med flere lokale enheder
 • Til at være på forkant og reagere korrekt i udkaldssituationer
 • Få alarmer om kritiske vejrforhold, dugpunkter og kolde veje med risiko for glatføre
 • Dokumentation af, hvornår der har været glatføre ved knudepunkter
 • Nedbringelse af følgegener hos borgere i områder, der ikke tidligere har haft lokale temperatur- og luftfugtigheds-målinger
 • Glatførestationernes data kan anvendes endnu mere kvalificeret gennem et system til omregning af sensordata til vejniveau. Systemet kaldes Road Status Information (RSI)

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

 • Målesystemet står i 2 meters højde, hvilket overholder almindelige standarder for måling af lufttemperatur og luftfugtighed
 • Termokabel, der monteres i vejbanen, kan måle op til 2,5 meter fra standerens placering
 • Indeholder batteri og sender live til skyen; der skal altså ikke trækkes el/internet til enheden
 • Kan leveres inklusive regnvandssensor
 • Leveres standard i alle asfalttyper
 • Godkendt til brug i hele Danmark

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187