Sådan får du succes med IoT-sensorer

Med alle nye IoT-løsninger følger en opstartspakke som sikrer succes

Data skal bruges - ellers har de ingen værdi

IoT-projekter kommer nemt til at handle om teknik. Men teknikken er kun et middel for at komme til målet, nemlig:

At skabe grundlag for at træffe kloge beslutninger og yde en god service til borgerne.  

Derfor har vi valgt, at alle vores sensorer bliver leveret med en opstartspakke, som sikrer, at vi tager os af alt det tekniske og desuden leverer en projektleder med i opstartsfasen.

Vores projektleder aflaster dig ved bl.a. at stå for dokumentationsarbejdet og sikrer, at du ikke falder i de typiske faldgruber der ligger forud når man implementerer IoT-projekter.

Vores opstartspakke omfatter:

  • Konfigurering af netværk, sensorer og IoT-platformen
  • Implementeringsforløb med en erfaren projektleder
  • Vi tager os af projekt-dokumentationen, som lægges på fælles MS Teamsite
  • Undervisning i brugen af IoT-platformen – på jeres data

Mere om implementeringsforløbet

Gennem vores erfarne projektledere får du adgang til al den viden vi har opbygget gennem mange år.

Det gælder ikke kun tekniske udfordringer, men i meget høj grad også, hvordan du sikrer, at data fra IoT-projektet bliver forstået og brugt af de relevante personer i og udenfor din organisation.

Vi har samlet vores erfaring i et forløb, som afdækker de blinde vinkler, giver dig viden om best practices og sikrer, at IoT-projektet bliver en succes for dig og din organisation.
I forløbet arbejder vi os bl.a.igennem klare beskrivelser af succeskriterier for projektet, identificerer alle interessenter, ser på hvem der skal bruge data til hvilke formål, om data skal bruges i andre IT-systemer, hvordan de enkelte medarbejdere skal kunne se data osv.

Forløbet indeholder også undervisning i brugen af vores IoT-platform.

Til sidst afsluttes forløbet med en evalueringsrapport.
Forløbet er designet således, at vores projektleder er en medspiller, der aflaster dig.
Kontakt os nu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187