Diskrete dørtællere giver viden om behov for vedligehold og rengøring af offentlige toiletter mm.

Dørtællere kan bruges i mange sammenhænge, hvor du ønsker at gå fra fornemmelser af brugen af et givent rum eller bygning til fakta.
Dørtællere er populære blandt vores kunder til måling af brugen af offentlige toiletter. Både for at måle antallet af brug men også for at undersøge variationen hen over dagen, ugen og året.

Kontakt os nu
Vores dørtællere bruger det såkaldte NB-netværk til at sende data. Derfor kan måleren også sende data, selvom den er inde i en bygning.

Vores kunder anvender dørtælleren til at få viden om besøgsmønstret i løbet af dagen, ugen og året.

Målingerne kan f.eks. bruges i forbindelse med rengøring. Både til planlægning (eksempelvis budgettering), men også i den daglige drift.

Eksempler på sidstnævnte er fjerntliggende toiletter, hvor rengøringskørsel kan springes over, hvis der ingen besøgende har været eller omvendt en ekstra rengøring, hvis der konstateres uventet høj brug af en facilitet.
Dørtællerne virker også i afskærmede lokationer

Prisbillig

For dørttælleren har vi fundet et rigtigt god "value for money"- sensor. Altså en sensor, som er virkelig god i forhold til prispunktet. Den bruger NB-netværket som er en fantastisk god dækning i Danmark både ude og inde. Sendoren leverer leverer målinger hver time for hvert 15. minut 24/7.

Den lave anskaffelsespris giver mulighed for at have mange målepunkter til en meget rimelig økonomi.

Få succes med dit IoT-projekt

For at få succes med sit IoT-projekt er det ikke nok, at teknikken spiller og data kommer ind.

Værdien opstår først når data bliver brugt. Selvom det lyder indlysende, er det vores erfaring, at det er her - i den organisatoriske implementering - at IoT-projekter nemt kan skrante.

Derfor følger der sammen med vores IoT-sensorer altid en projektleder, som har erfaring med at stille de rigtige spørgsmål og som hjælper jer med både implementerings- og dokumentationsarbejdet.

På den måde undgår du at spilde ressourcer, tid og penge, fordi vores projektleder leder jer udenom faldgruberne og ved, hvad I skal være opmærksomme på i implementeringen og brugen af sensorerne og data.

Det sikrer, at du får den ønskede værdi hjem, samtidig med, at du sparer arbejdstid og ressourcer, fordi vores projektleder arbejder aktivt med på opgaven.
Læs mere om, alle de ydelser som følger med vores sensorer

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

  • Undersøge, hvor meget forskellige offentlige toiletter bliver benyttet
  • Få tal på, hvornår på dagen offentlige toiletter bliver brugt
  • Give svar på, om det overhovedet er nødvendigt at lave rengøringskørsler til fjerntliggende toiletter
  • Få data på årstidsvariationen i brugen af offentlige toiletter
  • Planlægning og budgettering af kommunens rengøring af deres offentlige toiletter
  • Driftsoptimering og funktionsorienteret service

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

  • Diskret sort enhed med information på selve sensoren

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187