Digitale skalapæle giver dig online viden om vandets højde i det åbne land, så du kan handle hurtigt og rettidigt

Uanset om du har behov for måling af vandstand oppe- eller nedenfra, så er løsningen her, der leverer data online 24/7.
Kontakt os nu

Den digitale skalapæl leveres med en af nedenstående to typer sensorer:

 • Tryksensor: måler under vand og op mod vandspejlet. Er yderst velegnet til grødefyldte arealer
 • Ultralydssensor: måler oppe fra og ned på vandspejlet. Er let at installere i områder uden vegetation og kan spænde over store højdeforskelle i vandmængderne, som eksempelvis tidevand eller ekstreme hændelser
Skalapælen kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold.
Vores kunder anvender den digitale skalapæl som erstatning for analog aflæsning af vandhøjde i åer, vandløb, regnvands- og overløbsbassiner. Det giver brugeren mulighed for online at kunne se den aktuelle vandstand samt udviklingen i vandstanden for den valgte sensor.

Skalapæl med regnvandsmåler

Ved behov for at måle nedbør i kombination med skalapælen leverer vi også en kombineret løsning.
Læs mere om vores regnvandsmåler

Dansk udviklet løsning

Skalapælen er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunne tilbyde en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der er tilpasset det danske klima og leverer værdifulde valide data. For persontælleren har vi fundet et rigtigt godt alternativ, som leverer målinger hver time for hvert 10. minut 24/7. Den lave anskaffelsespris giver mulighed for at have flere målepunkter med mulighed for en finmasket overvågning af stier, skove, cykelruter, parker og kulturattraktioner. Således opnås det bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold til behov.

Pris pr. enhed:

Fra 4.998,00 kr.
Inklusiv første års abonnement.

Kom godt i gang - vælg en pakkeløsning

Vi har sammensat tre pakkeløsninger, så I kan vælge præcis den pakke, der passer til jeres behov og ønsker. Sammen kan vi sikre, at I får succes med jeres IoT-løsning.
Se pakkerne

Hvem bruger skalapæle? Hvad bruges de til?

Skalapælene anvendes bredt i kommuner og forsyningsselskaber landet over og indgår som en af flere Smart City-løsninger.

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

 • Erstatte eksisterende analoge skalapæle med moderne IT og digital overvågning via pc
 • Til at være på forkant og nedbringe antal hasteopgaver
 • Få alarmer om tilbageløb og opstuvning af vand ved udløb af åer i havet, hvor der kan ske påvirkning fra tidevandet
 • Dokumentation af, hvorfor der sandsynligvis vil ske oversvømmelse ved knudepunkter
 • Måling af, om tiltag løser problemer med opstuvet vand i naturen
 • Nedbringelse af følgegener hos borgere i områder, der er berørte af uønsket vand

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

 • 1 eller 2 meter pæl med skala
 • Målespænd 1-2 meter med en tolerance på +/- 1 cm
 • Variant med ultralydssensor kan monteres på broer eller lign.; maksimalt 5 meter målespænd
 • Kan leveres med Kote indmåling
 • Kan leveres inklusive regnvandssensor
 • Leveres standard i miljøer med maksimalt 100 cm vanddybde
 • Øvrige vanddybder efter tilbud
 • Godkendt til brug i fersk- og saltvand

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187