Digitale skalapæle giver dig online viden om vandets højde i det åbne land, så du kan handle hurtigt og rettidigt

Uanset om du har behov for måling af vandstand oppe- eller nedenfra, så er løsningen her, der leverer data online 24/7.
Kontakt os nu

Den digitale skalapæl leveres med en af nedenstående to typer sensorer:

 • Tryksensor: måler under vand og op mod vandspejlet. Er yderst velegnet til grødefyldte arealer
 • Ultralydssensor: måler oppe fra og ned på vandspejlet. Er let at installere i områder uden vegetation og kan spænde over store højdeforskelle i vandmængderne, som eksempelvis tidevand eller ekstreme hændelser
Skalapælen kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold.
Vores kunder anvender den digitale skalapæl som erstatning for analog aflæsning af vandhøjde i åer, vandløb, regnvands- og overløbsbassiner. Det giver brugeren mulighed for online at kunne se den aktuelle vandstand samt udviklingen i vandstanden for den valgte sensor.

Skalapæl med regnvandsmåler

Ved behov for at måle nedbør i kombination med skalapælen leverer vi også en kombineret løsning.
Læs mere om vores regnvandsmåler

Dansk udviklet løsning

Skalapælen er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunnetilbyde dig en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der ertilpasset det danske klima og leverer værdifulde, valide data hvert 15. minut24/7.

Den lave anskaffelsespris giver mulighed for, at du kan have fleremålepunkter med en finmasket overvågning af vandveje, søer og bassiner.

Således opnås det bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold til behov.

Få succes med dit IoT-projekt

For at få succes med sit IoT-projekt er det ikke nok, at teknikken spiller og data kommer ind.

Værdien opstår først når data bliver brugt. Selvom det lyder indlysende, er det vores erfaring, at det er her - i den organisatoriske implementering - at IoT-projekter nemt kan skrante.

Derfor følger der sammen med vores IoT-sensorer altid en projektleder, som har erfaring med at stille de rigtige spørgsmål og som hjælper jer med både implementerings- og dokumentationsarbejdet.

På den måde undgår du at spilde ressourcer, tid og penge, fordi vores projektleder leder jer udenom faldgruberne og ved, hvad I skal være opmærksomme på i implementeringen og brugen af sensorerne og data.

Det sikrer, at du får den ønskede værdi hjem, samtidig med, at du sparer arbejdstid og ressourcer, fordi vores projektleder arbejder aktivt med på opgaven.
Læs mere om alle de ydelser, som følger med vores sensorer

Hvem bruger skalapæle? Hvad bruges de til?

Skalapælene anvendes bredt i kommuner og forsyningsselskaber landet over og indgår som en af flere Smart City-løsninger.

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

 • Erstatte eksisterende analoge skalapæle med moderne IT og digital overvågning via pc
 • Til at være på forkant og nedbringe antal hasteopgaver
 • Få alarmer om tilbageløb og opstuvning af vand ved udløb af åer i havet, hvor der kan ske påvirkning fra tidevandet
 • Dokumentation af, hvorfor der sandsynligvis vil ske oversvømmelse ved knudepunkter
 • Måling af, om tiltag løser problemer med opstuvet vand i naturen
 • Nedbringelse af følgegener hos borgere i områder, der er berørte af uønsket vand

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

 • 1 eller 2 meter pæl med skala
 • Målespænd 1-2 meter med en tolerance på +/- 1 cm
 • Variant med ultralydssensor kan monteres på broer eller lign.; maksimalt 5 meter målespænd
 • Kan leveres med Kote indmåling
 • Kan leveres inklusive regnvandssensor
 • Leveres standard i miljøer med maksimalt 100 cm vanddybde
 • Øvrige vanddybder efter tilbud
 • Godkendt til brug i fersk- og saltvand

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187