Digital regnsensor giver dig online viden om nedbørsmængder

Er der behov for viden om nedbørsmængde, så har vi løsningen, der leverer data online 24/7.
Kontakt os nu
Den digitale regnsensor kan leveres alene eller i kombination med vores øvrige sensorer.
 • Regnsensor: Leverer nedbørsmålinger året rundt og giver viden om aktuel og historisk nedbør
 • Regnsensor kombineret med digital skalapæl: Leverer nedbørsmålinger året rundt og giver viden om aktuel og historisk nedbør i kombination med vandstand på det pågældende sted
 • Regnsensor kombineret med glatførestation: Leverer nedbørsmålinger året rundt og giver viden om aktuel og historisk nedbør i kombination med vejtemperatur på det pågældende sted
Regnsensoren kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold, blot der er 10 meter til nærmeste træer, så tilstopning i regnskålen undgås.

Regnsensor kombineret med andre sensorer

Er der behov for at måle nedbør i kombination med Klimators øvrige sensorer, tilbydes der også en kombineret løsning.
Se alle vores sensorer

Dansk udviklet løsning

Regnsensoren er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunne tilbyde en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der er tilpasset det danske klima og leverer værdifulde valide data hvert 15. minut 24/7. Den lave anskaffelsespris giver mulighed for at have flere målepunkter med mulighed for en finmasket overvågning af tilførslen af vandmængder til vandveje og bassiner. Således at der opnås bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold til behov.

Pris pr. enhed:

Fra 4.998,00 kr.
Inklusiv første års abonnement.

Kom godt i gang - vælg en pakkeløsning

Vi har sammensat tre pakkeløsninger, så I kan vælge præcis den pakke, der passer til jeres behov og ønsker. Sammen kan vi sikre, at I får succes med jeres IoT-løsning.
Se pakkerne

Hvem bruger regnsensorer? Hvad bruges de til?

Regnsensoren anvendes bredt i kommuner og forsyningsselskaber landet over og indgår som en af flere Smart City-løsninger.
Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

Regnsensor

 • Viden om, hvor meget regnvand der tilføres til kloakker
 • Indikation af, om skovveje er farbare med tungt materiel
 • Overvågning af mængder af nedbør lokalt i områder
 • Nedbørs betydning for afvanding til åer, vandløb, regnvands- og overløbsbassiner
 • Viden om mængden af nedbør, der skal til, førend vådområder og lavtliggende områder oversvømmes

Regnsensor i kombination med digital skalapæl

 • Giver viden om sammenhængen mellem nedbør og vandstigninger i vandløb

Regnsensor i kombination med glatførestation

 • Giver viden om, hvorvidt vejen er våd og dermed også kan blive glat ved faldende temperaturer
 • Nedbørs betydning for afvanding til regnvandsriste/-ledninger

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

 • Leverer nedbørsmåling i interval på 0,2 mm som digital NO/NC signal
 • Nøjagtighed på +/- 2 %
 • Tragtåbning 200 cm2
 • Fremstillet i støbt termoplast, også kendt som ASA
 • ASA er ekstremt modstandsdygtig mod solens UV-stråling og er frost- og varmebestandig
 • Leveres med stander, så regnsensoren står i 2 m højde
 • Kan leveres i kombination med øvrige sensorer

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187