Sensorer under brønde samt på bygværker giver dig online viden om vandhøjden i recipienten – så du kan handle hurtigt og rettidigt

Uanset om du har behov for måling af vandstand i kloakken eller på et overløbsbygværk, så har vi løsningen, der leverer data online 24/7.
Kontakt os nu

Ultralydsensoren leveres med en af nedenstående to typer montering:

 • Under brønddæksler monteres sensoren på en speciel 3-armet holder, der installeres under kloakdækslet, hvor den måler vand i kloakken og registrerer bl.a. overløb, uvedkommende vand og tilstopninger
 • Direkte på bygværker måler den oppe fra og ned på vandspejlet. Sensoren giver alarmmeldinger ved kritiske vandniveauer og kan dokumentere vandhøjder uden behov for manuelle tilsyn
Brønde- og bygværksensoren kan placeres i alle miljøer, også korrosive, uden tanker for vejr-/vindforhold.
Vores kunder anvender brønde- og bygværkssensoren som erstatning for manuel aflæsning af vandhøjde, manuelle tilsyn af grødefangs- og overløbsriste samt inspektioner i kloakker.

Det giver dig og dine kolleger mulighed for, online, at:

 • Kunne se den aktuelle vandstand samt udviklingen i vandstanden for den valgte sensor
 • Kunne kapacitetsberegne, om recipienten er gearet til den mængde nedbør og vand, der afvander til et område
 • Kunne overvåge, om overløbsristen er ved at være dækket af grøde, og der skal ske oprensning
 • Kunne dokumentere indsatser under kraftige regnskyl og forsikringsmæssige forhold, da al data gemmes og kan fremsøges

Ultralydssensor med regnvandsmåler

Ved behov for at måle nedbør i kombination med brønde- og bygværksensoren leverer vi også en kombineret løsning.
Læs mere om vores regnvandsmåler

Dansk udviklet løsning

Ultralydssensoren er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunne tilbyde dig en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der er tilpasset det danske klima og leverer værdifulde, valide data hvert 15. minut 24/7. Den lave anskaffelsespris giver mulighed for, at du kan have flere målepunkter med mulighed for en finmasket overvågning af vandveje og bassiner. Således at der opnås bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold til behov.

Pris pr. enhed:

Fra 4.998,00 kr.​
Inklusiv første års abonnement.

Kom godt i gang - vælg en pakkeløsning

Vi har sammensat tre pakkeløsninger, så I kan vælge præcis den pakke, der passer til jeres behov og ønsker. Sammen kan vi sikre, at I får succes med jeres IoT-løsning.
Se pakkerne

Hvem bruger brønde- og bygværksensoren? Hvad bruges de til?

Ultralydssensoren anvendes bredt i kommuner og forsyningsselskaber landet over og indgår som en af flere Smart City-løsninger.

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

 • Erstatte eksisterende udkaldsopgaver og tilsyn med moderne IT og digital overvågning via pc
 • Til at være på forkant og nedbringe antal hasteopgaver
 • Til at dokumentere overløb og blokader
 • Få alarmer om tilbageløb og opstuvning af vand
 • Dokumentation af, hvorfor der sandsynligvis vil ske oversvømmelse ved knudepunkter
 • Måling af, om tiltag løser problemer med opstuvet vand i recipienten
 • Nedbringelse af følgegener hos borgere i områder, der er berørte af uønsket vand
 • Dokumentere kapacitet, overløb og indsatser ved forsikringssager

Vi har kunder i virksomheder og styrelser:

Vi har kunder i naturparker:

Vi har kunder i kommuner:

Vi samarbejder med kommuner i hele landet:

Teknik - Sensoren:

 • Har en “nul-måling” de første 25 cm fra enheden, men derefter opererer sensoren i op til 5 meter
 • Målespænd med tolerance på +/- 1 cm
 • Kan leveres med Kote indmåling
 • Kan leveres inklusive regnvandssensor
 • Kan monteres på cementflader, træskeletter, under udhæng samt under brønddæksler m.fl.
 • Godkendt til brug i fersk- og saltvand samt i korrosive miljøer
 • Der skal lokalundersøges for at sikre god data-dækning ved placering under brønddæksler

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187