Adgang til data

Vi har udviklet en webbrowser-baseret Internet of Things (IoT) platform, som giver dig adgang til sensordata. Samtidig er alle data tilgængelige via vores snitflade (API), som kan levere data til jeres egne systemer.

Data via webbaseret platform

En platform er en flerbruger-løsning, hvor I selv opretter og administrerer egne brugere.
  • På platformen vises både aktuelle og historiske data
  • Det er muligt at se datagrafer for forskellige perioder
  • I graferne kan der indsættes tekst og annotationer
  • Data og grafer kan downloades eller printes efter behov
  • I kan opsætte alarmer, når en given måling rammes – over, under eller lige på
  • Alarmer sendes som SMS og/eller mail til de valgte modtagere
​Den bedste oplevelse fås på Chrome og Edge/Edge Chromium browsere, som understøttes 2 versioner tilbage.

Data via API

Vi har udviklet et antal API kald, hvor data kan hentes til egne systemer som fx egne databaser eller direkte i driftsstyringssystemer. API’et kan levere enten rå måledata eller kun de alarmer, som sættes. API’et er beskrevet på IoT platformen, som kræver login.
Variationer af API’er er udviklet til forskellige formål, så der allerede nu kan hentes data ind i fx Power Bi eller oprettes direkte integrationer til fx driftssystemer som SWECO Driftsweb, Mastra eller præsentation af data på Vandløbssiden hydrometri.dk.
Se mere om integrationer her

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187